מתנה מלכה

150

אנטוריום לבן שתול בגלזורה צבעוני עם מיתוג: “מלכה”