מתנה מנו

35

כוס עם המיתוג:
‘שרק תהחייכי כל החיים’
עם 2 שקיקי חליטות תה
מגיע עטוף עם צלופן וסרט