מתנה מפל

55.00

כלי מרובע קטן גובה 8 ס”מ
שתול עם סוקולנט
עם המיתוג:
פשוט
תודה

מתנה קטנה ומקסימה לסופשנה