מתנה נוגט

190.00

כלי קרמיקה שתול עם ספטיפיליום
עם המיתוג:

“הדואג לימים זורע חיים

הדואג שנים נוטע עצים

הדואג לדורות מחנך אנשים

יאנוש קורצ’ק”

מתנה לבית ממואר