מתנה נועם

190.00

גוזמניה שתולה בכלי גלזורה צהוב ממותג
‘אור גדול מאיר הכל’