מתנה נועם

190

גוזמניה שתולה בכלי גלזורה צהוב ממותג
‘אור גדול מאיר הכל’

הטיפ של מורדי