מתנה נועם

185

גוזמניה שתולה בכלי גלזורה צהוב ממותג
‘אור גדול מאיר הכל’

הטיפ של מורדי