מתנה נועם

190.00

גוזמניה שתולה בכלי גלזורה צהוב ממותג
‘אור גדול מאיר הכל’
גודל הכלי גובה וקוטר 15 ס”מ