מתנה ניסו

190.00

כלי קרמיקה ללא תחתית
שתול עם ווריזאה
עם המיתוג:
‘אשרי האדם
המבין כי גם הניצן
המתקשה להיפתח
ראוי לפרוח’