מתנה ניצן

235

ספטיפיליום שתול בכלי גלזורה לבן ממותג