מתנה ניצן

235.00

ספטיפיליום שתול בכלי גלזורה לבן ממותג