מתנה ניצן

220

ספטיפיליום שתול בכלי גלזורה לבן ממותג

הטיפ של מורדי