מתנה פיקוס

170.00

פיקוס כינורי בגובה 80 ס”מ +-
שתול בכלי פלסטיק בקוטר 25 ס”מ
עם המיתוג ‘מצמיחים אהבה ביחד’