מתנה צור

150

עציץ זית ננסי שתול בכלי לבן עם מדבקת פסוק
“בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך”
מידות: גובה וקוטר 15 ס”מ