מתנה צרפת

175

קאלה מהממת בכלי קרמיקה עם תחתית
עם המיתוג: אהבה
צמח לבית מואר