מתנה קורני

30

מתנה קטנה וסימלית לצוות החינוכי
כלי קרמיקה עם סוקולנט עם מדבקה
‘תודה שעזרת לי לצמוח’
גובה הכלי בלי צמח 8 ס”מ
המחיר ליחידה 1