מתנה קלאסי

39

רקפת בעציץ 12
מגיעה בשקית מהודרת עם ידיות שחורות
מיתוג לבחירה מהמלאי שיש במשתלה