מתנה ‘רבות בנות’

300

זית ננסי שתול בכלי גלזורה מרבוע ממותג
‘רבות בנות עשו חיל
ואת עלית על כולנה’

הטיפ של מורדי