מתנה רגע

190

ווריזאה שתולה בכלי אדום עם תחתית
עם המיתוג:
‘זה הרגע לאהוב’
המתנה שתולה בכלי בגודל עציץ 20