מתנה ריין

150

אדנית קרמיקה עם תחתית
שתולה עם 2 ניצניות
עם המיתוג:

הדואג לימים זורע חיים

הדואג שנים נוטע עצים

הדואג לדורות מחנך אנשים

יאנוש קורצ’ק