מתנה רלי

220

כלי קרמיקה על רגלי עץ עם המיתוג:
אביב הגיע פרח בא
שתול עם קאלה

המלאי אזל