מתנה רפאל

200.00

ספטיפיליום בכלי אפור מיוחד עם תחתית
עם המיתוג:
תודה על הכל
ומגוון מילים שמאפיינות את הצוותים החינוכיים
גודל העציץ 18 ס”מ