מתנה שחר

175

דרצנה שתולה בצמיג מחרסינה
במיתוג ” שכולנו ניהיה בסדר”