מתנה שיה

145

הורטנציה מיני שתולה בכלי קרמיקה עם המיתוג:

“לתת כמו הפרחים ולהרבות בחיוכים”

המלאי אזל