מתנה שמש

147.00

קרוטון באדנית גלזורה עם מיתוג
“ואז אני אהיה כמו שמש לעולם

אהיה כמו ציפור נודדת במרחב…”

נשארו אדניות רק בצבע פחם