נים בי- 1 ליטר

155

חומר אורגני לטיפול בכנימות
בגלל שהוא חומר אורגני הוא לא מבצע פעולה מניעתית אלא השמים אותו רק אם יש נגיעות של כנימות
1 ליטר