נים בי

62.00

100 סמ”ק

תרכיז מתחלב טבעי להדברת אקרית אדומה, כנימת עש הטבק, קמחונית וקמחון

מכיל שמן המופק מזרעי עץ האזדרכת ההודית

הטיפ של מורדי