ניצנית

16

מגיע במגוון רחב של צבעים
אין אפשרות לבחור כל כל רגע המלאי משתנה

הניצנית היא צמח רב שנתי

שמתאים לבית ולצל ולשמש

עציץ 12