נמזיה

10

עציץ 12
פריחה סגולה ורדרדה קטנה

הטיפ של מורדי