סביון הלימונים (סנציו) קערת תליה 15

36

רב שנתי. צמח בית מואר או חוץ מוצל ומגון

הטיפ של מורדי