סל קש משולשים

230.00

סל קש משולשים וידיות גדולות