סנדווילה (מנדבילה ) ע 12 ס”מ

25

רב שנתי מטפס שמש מלאה או הצללה חלקית מגיעה בצבעי פריחה אדום ורוד לבן