עופי מפה

145166

מרחיק יונים על בסיס פס דבק מיוחד
תרסיס גדול
657 מ”ל

נקה