עכנאי הדור 10 ליטר

70

רב שנתי שמש מלאה או הצללה חלקית .

הטיפ של מורדי