עשב לימון

12

עשב לימון בעציץ 12
מגיע לגובה ל-70 ס”מ