פיטנה בוגרת

1,800.00

פיטנה מינימום 2 צול
גובה 3 מטר בערך
פיצול מעל 2 מטר