פיקאסו אישה עיניים

60

פיקאסו אישה עיניים
גובה 22 ס”מ