פיקוס מלאכותי 1.8 מטר בכלי

425

פיקוס מלאכותי
1.8 מטר בכלי