פיקוס מלאכותי 1.8 מטר בכלי

425.00

פיקוס מלאכותי
1.8 מטר בכלי