צורית לימון

32

קערה 20

שמש

רב שנתי

הטיפ של מורדי