צינורית 8 מ”מ לנד ליין טפטפת כל 15

65

צינורית 8 מ”מ לנד ליין טפטפת כל 15
30 מטר