צינורית 8 מ”מ לנד ליין טפטפת כל 20

65

צינורית 8 מ”מ לנד ליין טפטפת כל 20
30 מטר