צינורית 8 מ”מ לנד ליין טפטפת כל 30

65

צינורית 8 מ”מ לנד ליין טפטפת כל 30
30 מטר