צינטרדניה עציץ 18

42

רב שנתי . הצללה חלקית גובה כ 80 ס”מ פריחה אביב וקיץ