קאבר יוטה לעציץ 18

10

קאבר יוטה ענק שמתאים לקערה מס’ 20 או עציצי 18
מרשים כמרכז שולחן
המחיר הוא רק לקאבר ללא הפרחים