קאבר נייר חום

2.00

קאבר נייר חום
מתאים לעציצי 12