קופאה ננסית (בן אזוב)

4 ליטר

רב שנתי

שמש

הטיפ של מורדי