קרוטון פטרה עציץ 13

35

רב שנתי . בית מאוד מואר חוץ מוצל

הטיפ של מורדי