רוטה (פיגם)

10.00

רוטה (פיגם) בעציץ 12
מגיע עד גובה מטר
פורח במרץ-מאי
יש לפיגם תכונות רבות ולכל עדה יש את המנהגים שלה
מהניסיון שלנו שתילת רוטה בערוגת פרחים מרחיקה חתולים
נחשב לצמח אנטי דלקתי