שעוונית זוחלת קערת תליה 15

40

רב שנתי . צמח לבית מואר או גינה מוצלת ומוגנת

הטיפ של מורדי