שקנאי מגולף

199

שקנאי מגולף שהמקור שלו מרשת מתכת שאפשר לשים בה ביצים או פירות