תבלין עם שלט

19

תבלין לבחירה בתוך קאבר
שלט גיר
אנחנו ממליצים לכתוב עליו:
‘שרק תהחייכו כל החיים’
ניתן לשנות את הכיתוב על השלט גיר למשפט עד 4 מילים