תפזהיל

126.00

משחת תפזהיל 1 ליטר
משחת עצים לטיפול בפצעי גיזום והרכבות למניעת אילוח וחדירת גורמי ריקבון