קלמטיס

88

שיח מטפס 10 ליטר
צל, חצי שמש, פריחה באביב עד הסתיו

הטיפ של מורדי